Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

Průvodce prořezáváním

Všechny pneumatiky Matador schválené pro prořezávání mají na obou bočnicích označení „REGROOVABLE“ v souladu se směrnicí ECE 54.
Prohloubení dezénu získané prořezáváním až do hloubky 4 mm znamená podstatné zvýšení výkonu pneumatiky.
Jako část konstrukce mají všechny pneumatiky s ocelovým nárazníkem pro nákladní automobily tzv. zesílenou bezpečnostní vrstvu mezi horní plochou nárazníku a dezénovými drážkami. Tato zesílená bezpečnostní vrstva slouží k tomu, aby bránila kamenům apod. proniknout do ocelového nárazníku a do kostry.
Všechny celoocelové pneumatiky pro nákladní vozidla označené "REGROOVABLE" mohou být prořezávány, aby se prodloužila jejich životnost. Musí však zůstat nejméně 2 mm silná vrstva mezi nárazníkem a novou dolní plochou drážky, získané prořezáním.
Ačkoliv pneumatika může být protektorována po dosažení zákonného stupně opotřebení, prořezávání nemusí být možné. Tloušťka bezpečnostní vrstvy nad nárazníkem může být snížena a kameny apod. mohou snadno pronikat a poškozovat ocelový nárazník, což může vést k jeho korozi. To může mít také negativní vliv na protektorovatelnost pneumatik.
Nejvhodnější čas pro prořezávání nastává, když je dezén ojetý do zbytkové hloubky cca 3 mm. Pneumatiku je třeba pořádně prohlédnout a ujistit se, že opotřebení je rovnoměrné. Pozornost je třeba věnovat místním poškozením nebo nepravidelně opotřebeným částem dezénu.
Prořezávání musí provádět odborník, aby se vyloučily chyby v postupu, které by snižovaly možnosti pozdějšího protektorování pneumatiky.
V některých zemích (např. Německo pro autobusy KOM-100 a Rakousku pro autobusy), je prořezávání pneumatik na předních nápravách dálkových autobusů zakázáno. Obecně se nedoporučuje prořezávání pneumatik pro přední nápravy autobusů.
Všechny pneumatiky Matador, které jsou na bočnici označeny "REGROOVABLE", jsou určeny k prořezávání.

Matador - značka skupiny Continental.